Veilig werken langs de weg

Werken langs de weg brengt risico’s met zich mee. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als wegwerkers werkzaamheden onveilig uitvoeren. Met de cursus Veilig werken langs de weg doorlopen uw wegwerkers stap voor stap de richtlijnen die zijn vastgesteld in de Bouw CAO, artikel 70.

Inhoud van de cursus Veilig werken langs de weg – totaal

 
E-learning en online toets
Doelstelling Op veilige wijze werkzaamheden langs en op de snelweg en langs de weg binnen de bebouwde kom kunnen uitvoeren.
Doelgroep
Het certificaat is verplicht voor wegwerkers en wegvoorbereiders. Iedereen die langs de weg werkzaamheden uitvoert, dient het certificaat Veilig werken langs de weg te behalen. De cursist heeft geen vooropleiding nodig om de cursus te volgen.
Cursusduur Ca. 4 uur
Talen Nederlands
Cursuspakket
  • 4 e-learningmodules inclusief oefentoetsen
  • Online naslagwerk
  • Online toets
Cursusinhoud
  • Beleid en proces
  • Maatregelen toepassen Autosnelwegen (96A)
  • Maatregelen toepassen Niet-Autosnelwegen (96B)
  • Materiaal en materieel in de praktijk

De cursus is ook verkrijgbaar met alleen Autosnelwegen (96A) of Niet-Autosnelwegen (96B)

Online eindtoets Na de e-learningmodules wordt de cursus afgesloten met een online toets. De toets duurt maximaal 60 minuten.
Certificaat Iedere cursist die is geslaagd voor de eindtoets ontvangt een certificaat in zijn/haar profiel.
Geldigheid certificaat  Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.
Prijzen Totaalpakket (96A en 96B) : € 89,00 exclusief btw
Autosnelwegen (96A): € 79,00 exclusief btw
Niet-Autosnelwegen (96B): € 79,00 exclusief btw