Omgaan met emotie en agressie (e-learning only)

De cursus Omgaan met emotie en agressie (OMEA) behandelt de ABCD-module. Verschillende soorten emotie en agressie worden ingedeeld in deze categorieën. De cursus geeft inzicht hoe er in de praktijk kan worden omgegaan met de verschillende soorten gedrag.

Inhoud van de cursus Omgaan met emotie en agressie (e-learning only)

 
E-learning met een online toets
Doelstelling Na de training heeft de kandidaat inzicht in de theorie hoe om te gaan met emotionele of agressieve klanten of cliënten.
Doelgroep De e-learning Omgaan met emotie en agressie (OMEA) is geschikt voor iedereen die te maken kan krijgen met emotie of agressie. Denk bijvoorbeeld aan het openbaar vervoer, overheidsmedewerkers, woningcorporatiemedewerkers, zorg-medewerkers, winkelpersoneel en nog vele anderen. Voorbeelden in de modules zijn met video herkenbaar voor alle doelgroepen
Talen Nederlands
Cursusduur Ca. 1,5 uur
Cursuspakket De e-learningmodule bestaat uit 3 onderdelen

  • Theorie
  • Oefenen
  • Toets
Cursusinhoud
  • Het herkennen van emotioneel en agressief gedrag
  • Het omgaan met emotioneel en agressief gedrag
  • Het effect van het eigen gedrag op anderen
  • Gesprekstechnieken en vaardigheden
  • Het verschil tussen assertiviteit en agressiviteit
  • Het herkennen van spanning en je primaire reactie daarop
Online eindtoets De cursus Omgaan met emotie en agressie wordt de cursus afgesloten met een online eindtoets.
Certificaat Iedere cursist die is geslaagd voor de online eindtoets ontvangt een Bewijs van deelname in zijn/haar profiel.
Prijs  €69,- exclusief btw