Informatie

omgaan met agressie en emotie

In de online training Omgaan met emotie en agressie (OMEA) leert u omgaan met situaties waar emoties hoog oplopen. U leert de verschillende soorten agressie te herkennen en hoe u hier het beste mee om kunt gaan. Op een interactieve manier verkrijgt u gesprekstechnieken, vaardigheden, leert u het verschil tussen assertiviteit en agressiviteit en om te gaan met emotie en agressie. Het ABCD-model wordt behandeld.

Voor wie is de cursus Omgaan met emotie en agressie bedoeld?

De OMEA e-learning module is geschikt voor iedereen die te maken kan krijgen met emotie of agressie. Denk bijvoorbeeld aan het openbaar vervoer, overheidsmedewerkers, woningcorporatiemedewerkers, zorg-medewerkers, winkelpersoneel en nog vele anderen. Voorbeelden in de modules zijn met video herkenbaar voor alle doelgroepen.

Certificering bij PlusPort by Visma

Voor ieder examen, online of klassikaal, heeft PlusPort ter voorbereiding e-learning cursuspakketten. Na inschrijving ontvangt de kandidaat de inlogcodes voor toegang tot het gewenste cursuspakket. De inhoud van alle e-learning cursuspakketten wordt jaarlijks getoetst aan de eindtermen, de wet of arboregels. Met PlusPort haalt u snel, gemakkelijk en tegen lage kosten het gewenste certificaat.