Informatie

omgaan met agressie en emotie

In de online training Omgaan met emotie en agressie (OMEA) leert u omgaan met situaties waar emoties hoog oplopen. U leert de verschillende soorten agressie te herkennen en hoe u hier het beste mee om kunt gaan. Op een interactieve manier verkrijgt u gesprekstechnieken, vaardigheden, leert u het verschil tussen assertiviteit en agressiviteit en om te gaan met emotie en agressie. Het ABCD-model wordt behandeld.

Voor wie is de cursus Omgaan met emotie en agressie bedoeld?

De OMEA e-learning module is geschikt voor iedereen die te maken kan krijgen met emotie of agressie. Denk bijvoorbeeld aan het openbaar vervoer, overheidsmedewerkers, woningcorporatiemedewerkers, zorg-medewerkers, winkelpersoneel en nog vele anderen. Voorbeelden in de modules zijn met video herkenbaar voor alle doelgroepen.

Certificering bij PlusPort

Voor ieder examen, online of klassikaal, heeft PlusPort ter voorbereiding e-learning cursuspakketten. Na inschrijving ontvangt de kandidaat de inlogcodes voor toegang tot het gewenste cursuspakket. De inhoud van alle e-learning cursuspakketten wordt jaarlijks getoetst aan de eindtermen, de wet of arboregels. Met PlusPort haalt u snel, gemakkelijk en tegen lage kosten het gewenste certificaat.