Informatie

risicomanagement

Risicomanagement is een techniek dat op veel verschillende soorten projecten toegepast kan worden. Zodra u een project start biedt dit mogelijkheden, maar brengt dit in de praktijk vaak ook de nodige risico’s met zich mee. Deze risico’s moeten worden beheerst om het projectdoel te realiseren. De cursus Risicomanagement legt het accent op de stappen die uitgevoerd worden binnen een risicoanalyse en de middelen en technieken die hierbij gebruikt kunnen worden.

Voor wie is de cursus risicomanagement bedoeld?

Een cursus Risicomanagement is in principe voor iedereen beschikbaar. Als werkgever vindt u het belangrijk dat u alles doet wat mogelijk is risico’s te voorkomen dan wel de gevolgen van risico’s te beperken. Als werknemer wilt u zich bewust zijn van risico’s die kunnen optreden en de gevolgen daarvan en u wilt uw kansen op de arbeidsmarkt verbeteren door in het bezit te komen van het certificaat Risicomanagement.

Met de cursus Risicomanagement, die gebaseerd is op de RISMAN-methode, leert u technieken om risico’s in kaart te brengen. Door risico’s te identificeren, analyseren en kwantificeren, kunt u de juiste beheersmaatregelen treffen om gevolgen van incidenten te verminderen of zelfs oorzaken weg te nemen.

Certificering bij PlusPort

Voor ieder examen, online of klassikaal, heeft PlusPort ter voorbereiding e-learning cursuspakketten. Na inschrijving ontvangt de kandidaat de inlogcodes voor toegang tot het gewenste cursuspakket. De inhoud van alle e-learning cursuspakketten wordt jaarlijks getoetst aan de eindtermen, de wet of arboregels. Met PlusPort haalt u snel, gemakkelijk en tegen lage kosten het gewenste certificaat.