Risicomanagement

Risicomanagement is een methodiek, die op vele soorten projecten toegepast kan worden. Zodra u een project start biedt dit mogelijkheden, maar brengt dit in de praktijk vaak ook de nodige risico’s met zich mee. Deze risico’s moeten worden beheerst om het projectdoel te realiseren.

Inhoud van de cursus: Risicomanagement

 
E-learning en online toets
Doelstelling Na de cursus is de cursist in staat risicomanagement toepassen in eigen projecten, risico’s te identificeren, te analyseren, te kwantificeren en te beheersen met behulp van de beproefde RISMAN-methode en een checklist te gebruiken om te controleren of alle risico’s in beeld zijn gebracht.
Doelgroep Medewerkers die werkzaam zijn in een projectorganisatie.
Cursusduur Ca. 3 uur
Talen Nederlands
Cursuspakket
  • 4 e-learning modules inclusief oefentoetsen
  • Online toets
Cursusinhoud
  • Stappen van risicoanalyse
  • Technieken en middelen
  • RISMAN-methodiek
  • Implementatie
  • Risicomanagement in de praktijk
Online toets Na de e-learning modules wordt de cursus Risicomanagement afgesloten met een online toets
Certificaat Iedere cursist die geslaagd is voor de online toets ontvangt in zijn/haar profiel een Bewijs van deelname.
Prijs  € 49,- exclusief btw