Voor de cursist: NEN 3140 e-learning & examen

U bent ingeschreven voor het cursuspakket NEN 3140 e-learning en examen.

VOORBEREIDING EN STUDIETIJD

U bereidt zich voor met het NEN 3140 e-learning cursuspakket. De e-learning bestaat uit 6 verschillende interactieve leermodules, oefentoetsen, proefexamens en een handleiding. De gemiddelde studietijd bedraagt 6 uur.

AANVANG

U dient minimaal 15 minuten voor aanvang van het examen op de examenlocatie aanwezig te zijn. Vóór aanvang van het examen controleert u uw gegevens op de presentielijst, controleert de examinator uw legitimatiebewijs, wijst u een plaats toe en ontvangt u de examenbenodigdheden.

Belangrijk: U dient zelf nog uw persoonsgegevens te controleren zodat op het diploma de juiste persoonsgegevens worden vermeld. Geef fouten in uw naam, voorletters, tussenvoegsel en geboortedatum onmiddellijk door aan de examinator.

WAT MOET U MEENEMEN?

Neem een geldig legitimatiebewijs mee. U dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument).

Wanneer u geen geldig legitimatiebewijs bij u heeft of dit niet kan of wilt tonen, wordt u niet tot het examen toegelaten. Uw examen wordt ongeldig verklaard, terwijl u wel de kosten van examen volledig dient te betalen. Scans en kopieën van het legitimatiebewijs zijn niet toegestaan.

EXAMEN

NEN 3140 VP: U krijgt 40 meerkeuzevragen, waarvan 28 vragen goed beantwoord moeten worden. U krijgt 60 minuten de tijd.
NEN 3140 VOP: U krijgt 30 meerkeuzevragen, waarvan 21 vragen correct beantwoord moeten worden. U krijgt 60 minuten de tijd.

De uitslag van het examen ontvangt u binnen 4 werkdagen per mail.

CERTIFICAAT

U ontvangt uw certificaat binnen 1 tot 3 werkdagen na de examendatum.

ANNULEREN OF VERPLAATSEN

Wij accepteren verplaatsingen of annuleringen uitsluitend tot en met 6 werkdagen voor het examen.

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de Examenregels