Herhaling Gasmeten SOG-kwalificatie (e-learning en praktijk)

Voordat er in een besloten ruimte gewerkt kan worden, is het noodzakelijk dat er een gasmeting wordt verricht. Hierbij is het van groot belang dat deze gasmeting op de juiste manier en betrouwbaar wordt verricht. Het opleiden van medewerkers om te zorgen dat zij een betrouwbare gasmeting kunnen uitvoeren bij bijvoorbeeld explosieve- of giftige dampen, of voor het bepalen van het zuurstofgehalte in een ruimte, is hierbij de basis. De opleiding die is samenwerking met de inhoudsdeskundigen binnen Dräger Nederland BV tot stand gekomen.

Inhoud van de herhalingsopleiding Gasmeten EX-OX-TOX SOG-kwalificatie

 
E-learning & Klassikale dag incl. SOG-examen
Doelstelling Kennis verkrijgen over alles wat de cursist moet weten over selectie, bediening en juiste inzet van instrumenten voor directe detectie en concentratiemeting van toxische gassen en dampen alsook die van brandbare gassen en dampen welke voorkomen in de (petro)chemische industrie.
Doelgroep Deze herhalingsopleiding is bedoeld voor personen welke reeds in het bezit zijn van een SOG-diploma Gasmeten en waarvan de geldigheidstermijn van het diploma niet langer dan 1 jaar is vervallen.
Cursusduur Gasmeten e-learning ca. 6 uur.
1 klassikale dag incl. SOG examen.
Talen Nederlands
Toelatingseisen
 • Minimale leeftijd kandidaat 18 jaar
 • Niet kleurenblind zijn
 • MBO werk- en denkniveau (minimaal niveau 3)
 • kandidaten welke deelnemen aan de herhalingstraining dienen in bezit te zijn van het certificaat ‘Gasmeten Ex-Ox-Tox SOG kwalificatie’.
 • Geldig B-VCA, VOL-VCA of VIL-VCU diploma

Bekijk onze VCA-trainingen

Cursuspakket
 • 8 e-learning modules inclusief oefentoets per module
 • Online naslagwerk
 • Twee proefexamens
 • Lesmateriaal per post
 • Relevante documenten van VCA-infra
 • Klassikale training
 • SOG-examen.
Cursusinhoud E-learning Gasmeten

 • Wet- en regelgeving
 • Fysische eigenschappen van gassen en dampen
 • Zuurstoftekort en -verrijking (Ox)
 • Explosie- en brandgevaar (Ex)
 • Vergiftigingsgevaar (Tox)
 • (Wettelijke) grenswaarden
 • Chemiekaarten en de herkenning van gevaarlijke stoffen
 • Meetprincipes van draagbare gasmeetinstrumenten
 • Het meten van gassen en dampen en het interpreteren van de meetgegevens
 • Meetstrategie
 • Besloten ruimten

Praktijk

 • Meten met behulp van gasdetectiebuisjes
 • Meten met behulp van elektronische gasmeetapparatuur
 • Uitvoeren van metingen op practica opstellingen

SOG examen

In de middag wordt het SOG-examen afgelegd. Deze bestaat uit de deelexamens ‘Gasmeten algemeen en ‘Meetopdrachten’.

Examen Als de kandidaat het Theorie- en praktijkexamen SOG-gasmeten succesvol heeft afgerond en de docent de kandidaat competent heeft verklaard dan is de kandidaat geslaagd.
Diploma De kandidaat ontvangt een SOG-diploma ‘Gasmeten’.
Geldigheid diploma Het diploma is 3 jaar geldig. kandidaten krijgen ruim van te voren een oproep voor herhaling. Het diploma is geldig in Nederland.
Register Diploma´s worden geregistreerd in het CDR-register van de VCA Examenbank.
Prijs  € 379,- exclusief btw