Informatie

Bevrijden van liftpassagiers

De cursus Bevrijden uit liften is in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundige TÜV tot stand gekomen. Op dit moment zijn er in Nederland in totaal ongeveer 90.000 liften geïnstalleerd. Per jaar raken in Nederland ca. 180.000 personen door diverse redenen opgesloten in een liftcabine. Het is belangrijk voor de opgesloten liftpassagiers dat zij deskundig, veilig en snel worden bevrijd. Met de cursus Bevrijden uit liften leert u hoe u op verantwoorde wijze in een lift opgesloten passagiers veilig kunt bevrijden.

Geschikt voor alle merken liften!
Doordat veel aandacht besteed wordt aan de functionele werking van de diverse hoofdcomponenten van een lift, kunt u de opgedane kennis toepassen op ieder merk lift.

Voor wie is de cursus Bevrijden uit liften bedoeld?

De cursus is bestemd voor iedereen die in liften opgesloten personen moet kunnen bevrijden, zoals:

  • Opzichters 
  • Toezichthouders
  • Huismeesters
  • Filiaalhouders
  • Beveiligingsmedewerkers
  • Bewakingsmedewerkers
  • Bedrijfshulpverleners
  • Technische Dienst medewerkers

Certificering bij PlusPort

Voor ieder examen, online of klassikaal, heeft PlusPort ter voorbereiding e-learning cursuspakketten. Na inschrijving ontvangt de kandidaat de inlogcodes voor toegang tot het gewenste cursuspakket. De inhoud van alle e-learning cursuspakketten wordt jaarlijks getoetst aan de eindtermen, de wet of arboregels. Met PlusPort haalt u snel, gemakkelijk en tegen lage kosten het gewenste certificaat.