Privacy statement

Privacybeleid

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in de manier, waarop wij met uw privacy omgaan. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om deze te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van PlusPort. U dient zich ervan bewust te zijn dat PlusPort niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die niet onder haar beheer vallen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. PlusPort respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. PlusPort kan dit Privacybeleid aanpassen. Tijdens het inschrijfproces wordt u geattendeerd op het Privacybeleid. Wij raden u dan ook aan het Privacybeleid regelmatig te lezen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Wanneer uw werkgever of u zelf zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende gegevens: uw naam, adres en overige gegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en eventuele andere gegevens die nodig zijn om de dienst te kunnen uitvoeren en uw feedback over de opleiding . Verder verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens in het kader van de opleiding, zoals uw aanwezigheid, uw resultaten en of u geslaagd bent of niet. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van PlusPort of die van een derde partij als dit noodzakelijk is om de door u gevraagde dienst(en) uit te voeren. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

PlusPort gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding;
  • het verzorgen van de door u gekozen opleiding;
  • om door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
  • om u onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden;
  • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

In het kader van het kunnen verzorgen van de door u gekozen opleiding delen wij uw persoonsgegevens met derden, zoals bv. exameninstituten, praktijkopleiders en klassikale opleiders die een rol vervullen bij het kunnen uitvoeren van de door u bij ons bestelde dienst.

Bewaartermijn

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens hangt af van de aard van de gegevens. Uw persoonsgegevens worden hoe dan ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Als richtlijn neemt Plusport hiervoor een bewaartermijn van 2 jaar vanaf het moment dat Plusport uw contactgegevens heeft ontvangen.

Communicatie

Wanneer u berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van PlusPort of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Uw rechten

Inzage: U heeft het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te vragen die worden verwerkt door of namens PlusPort. U kunt daarbij ook informatie opvragen over andere details van de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals de bewaartermijn van uw gegevens (of de criteria om die periode te bepalen) en categorieën van derde ontvangers. Algemene informatie kunt u ook altijd vinden in deze Privacyverklaring. Wijziging: Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn of niet zijn verwerkt in overeenstemming met de AVG, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen of aanvullen. Beperking: U kunt de verwerking van uw persoonsgegevens ook door PlusPort laten beperken, bijvoorbeeld gedurende de periode dat wij uw verzoek tot wijziging van uw persoonsgegevens controleren. Verwijdering van persoonsgegevens: U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens door PlusPort te laten verwijderen, tenzij PlusPort op grond van de AVG toegestane redenen heeft om uw persoonsgegevens te houden. Recht van bezwaar: U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PlusPort. PlusPort kan u hierbij verzoeken om met uw specifieke situatie verband houdende redenen op te geven. Rechtmatigheid: Wanneer uw persoonsgegevens NIET van u zelf zijn verkregen heeft u het recht de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken. Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: plusport.com

  Bekijk of wijzig uw cookie-instellingen hier: