Informatie

aanpak duurzaam gww

De Aanpak Duurzaam GWW is een praktische procesaanpak om duurzaamheid in projecten in de GWW sector concreet te maken. De Aanpak helpt om per project de kansen op duurzaamheid maximaal te benutten. Alle betrokkenen krijgen zo beter inzicht in hoe zij samen zo goed mogelijk kunnen bijdragen aan een duurzamer project. Je leert de Aanpak Duurzaam GWW toepassen en wat van partijen/stakeholders verwacht wordt. Centraal in de Aanpak Duurzaam GWW staan procesgang, instrumenten en bovenal de samenwerking tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers en stakeholders vanaf de initiatieffase.

Voor wie is de cursus Aanpak Duurzaam GWW bedoeld?

Voor medewerkers van opdrachtnemers, stakeholders en overheidsorganisaties die in de verschillende rollen werkzaam zijn in de GWW- sector en die de Aanpak Duurzaam GWW moeten kunnen toepassen.

Certificering bij PlusPort

De opleiding is in samenwerking tussen PlusPort en BOB Opleiding tot stand gekomen en wordt jaarlijks onderhouden met de nieuwste informatie. De klassikale workshop wordt uitgevoerd door BOB Opleiding. 
De opleiding is te volgen als e-learning only of als een complete opleiding gecombineerd met een workshop Ambitieweb van 1 dag.