Voor de cursist: Veilig werken met gevaarlijke stoffen e-learning & examen

U bent ingeschreven voor het cursuspakket Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen (e-learning en examen)

VOORBEREIDING EN STUDIETIJD

U bereidt zich voor met het e-learning cursuspakket. De e-learning bestaat uit 7 verschillende interactieve leermodules, oefentoetsen, proefexamens en een handleiding. De gemiddelde studietijd bedraagt 7 uur.

AANVANG

U dient minimaal 15 minuten voor aanvang van het examen op de examenlocatie aanwezig te zijn. Vóór aanvang van het examen controleert u uw gegevens op de presentielijst, controleert de examinator uw legitimatiebewijs, wijst u een plaats toe en ontvangt u de examenbenodigdheden.

Belangrijk: U dient zelf nog uw persoonsgegevens te controleren zodat op het diploma de juiste persoonsgegevens worden vermeld. Geef fouten in uw naam, voorletters, tussenvoegsel en geboortedatum onmiddellijk door aan de examinator.

WAT MOET U MEENEMEN?

Neem een geldig legitimatiebewijs mee. U dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument). Rijbewijzen van andere landen zijn niet toegestaan als identificatiemiddel.

Wanneer u geen geldig legitimatiebewijs bij u heeft of dit niet kan of wilt tonen, wordt u niet tot het examen toegelaten. Uw examen wordt ongeldig verklaard, terwijl u wel de kosten van examen volledig dient te betalen. Scans en kopieën van het legitimatiebewijs zijn niet toegestaan.

EXAMEN

Het Gevaarlijke stoffen examen is een officieel landelijk examen. Het examen duurt maximaal 60 minuten

De uitslag van het examen ontvangt u binnen 4 werkdagen per mail.

CERTIFICAAT

U ontvangt uw certificaat binnen 2 weken na de examendatum.

ANNULEREN OF VERPLAATSEN

Wij accepteren verplaatsingen of annuleringen uitsluitend tot en met 6 werkdagen voor het examen.

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de Examenregels.