Voor de cursist: EHBO 3 dagen

U bent ingeschreven voor de cursus EHBO Basis (3 praktijkdagen).

VOORBEREIDING EN STUDIETIJD

Voorafgaand aan de cursus hoeft u geen studie te volgen.

Voorwaarden

U dient fysiek in staat te zijn de oefeningen uit te voeren. Wanneer u naar oordeel van de docent niet in staat bent fysiek de oefeningen uit te voeren, heeft de docent het recht uw deelname aan de praktijkdag te beëindigen en ongeldig te verklaren.

U dient het Bewijs van deelname te tonen bij aanvang van de praktijkdag. Dit Bewijs behaalt u door de e-learning door te nemen en vervolgens de twee deelexamens met succes af te ronden.

AANVANG

U dient minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn op de praktijklocatie. Als u niet op tijd bent kan de docent u de toegang ontzeggen.

Belangrijk: U dient zelf nog uw persoonsgegevens te controleren zodat op het pasje en digitale certificaat de juiste persoonsgegevens worden vermeld. Geef fouten in uw naam, voorletters, tussenvoegsel en geboortedatum onmiddellijk door aan customersupport@plusport.com

WAT MOET U MEENEMEN?

Neem een geldig legitimatiebewijs mee. U dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument).

Wanneer u geen geldig legitimatiebewijs bij u heeft of dit niet kan of wilt tonen, wordt u niet tot de cursus toegelaten. Scans en kopieën van het legitimatiebewijs zijn niet toegestaan

EXAMEN

Op de derde lesdag van de Basiscursus EHBO gaat u alles wat u de eerste twee dagen hebt geleerd, praktisch oefenen. Daarbij wordt een lotusslachtoffer ingezet, zodat het realiteitsgehalte hoog is. Dit oefenen duurt een halve dag. De tweede helft van de dag bent u bezig met het afleggen van het examen. Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Als de docent vindt dat u alle praktijkhandelingen naar voldoende uitgevoerd heeft en u heeft de theorie gehaald bent u geslaagd.

CERTIFICAAT

U ontvangt een EHBO-diploma inclusief aantekening AED.

ANNULEREN OF VERPLAATSEN

Wij accepteren verplaatsingen of annuleringen kosteloos uitsluitend tot en met 11 werkdagen voor aanvang van de cursus. Verplaatsen 10 tot en met 1 werkdag voor aanvang van de cursus wordt € 55,00 verplaatsingskosten gevraagd. Annuleren 10 tot en met 6 werkdagen voor aanvang wordt er 50% cursuskosten gevraagd. Annuleren 5 werkdagen of korter voor aanvraag bent u 100% cursuskosten verschuldigd. Ruilen met een collega kan tot en met 1 werkdag voor aanvang van de cursus.

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de Praktijkregels

Overige informatie

Tijdens de lesdag wordt er een lichte lunch verzorgd. Koffie/thee is inbegrepen. Het is raadzaam makkelijk zittende kleding te dragen. U gaat o.a. een brandje blussen en verschillende fysieke handelingen uitvoeren.