Voor de cursist: BHV herhaling e-learning & praktijk

U bent ingeschreven voor de Herhaling BHV (e-learning & praktijk)

VOORBEREIDING EN STUDIETIJD

Tijdens de lesdag wordt er veel tijd besteed aan de praktijk. Om de theorie op te frissen krijgt u toegang tot de BHV e-learning. Afhankelijk van de uitkomst van de gedane pre-kennistoetsmodules bedraagt de gemiddelde studietijd 2 uur.

Voorwaarden

U dient fysiek in staat te zijn de oefeningen uit te voeren. Wanneer u naar oordeel van de docent niet in staat bent fysiek de oefeningen uit te voeren, heeft de docent het recht uw deelname aan de praktijkdag te beëindigen en ongeldig te verklaren.

U dient het Bewijs van deelname te tonen bij aanvang van de praktijkdag. Dit Bewijs behaalt u door de e-learning door te nemen en vervolgens de twee deelexamens met succes af te ronden.

AANVANG

U dient minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn op de praktijklocatie. Als u niet op tijd bent kan de docent u de toegang ontzeggen.

Belangrijk: U dient zelf nog uw persoonsgegevens te controleren zodat op het pasje en digitale certificaat de juiste persoonsgegevens worden vermeld. Geef fouten in uw naam, voorletters, tussenvoegsel en geboortedatum onmiddellijk door aan customersupport@plusport.com

WAT MOET U MEENEMEN?

Neem een geldig legitimatiebewijs mee. U dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument).

Wanneer u geen geldig legitimatiebewijs bij u heeft of dit niet kan of wilt tonen, wordt u niet tot de cursus toegelaten. Scans en kopieën van het legitimatiebewijs zijn niet toegestaan

EXAMEN

Tijdens de lesdag wordt er veel tijd besteed aan de praktijk. Om de theorie op te frissen krijgt u toegang tot de BHV e-learning. Afhankelijk van de uitkomst van de gedane pre-kennistoetsmodules bedraagt de gemiddelde studietijd 2 uur.

CERTIFICAAT

U ontvangt het digitale certificaat in uw profiel de dag na de cursus.

ANNULEREN OF VERPLAATSEN

Wij accepteren verplaatsingen of annuleringen kosteloos uitsluitend tot en met 11 werkdagen voor aanvang van de cursus. Verplaatsen 10 tot en met 1 werkdag voor aanvang van de cursus wordt € 55,00 verplaatsingskosten gevraagd. Annuleren 10 tot en met 6 werkdagen voor aanvang wordt er 50% cursuskosten gevraagd. Annuleren 5 werkdagen of korter voor aanvraag bent u 100% cursuskosten verschuldigd. Ruilen met een collega kan tot en met 1 werkdag voor aanvang van de cursus.

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de Praktijkregels

Overige informatie

Tijdens de lesdag wordt er een lichte lunch verzorgd. Koffie/thee is inbegrepen. Het is raadzaam makkelijk zittende kleding te dragen. U gaat o.a. een brandje blussen en verschillende fysieke handelingen uitvoeren.