Voor de cursist: Allergenendeclaratie in de zorg

U bent ingeschreven voor de online cursus Allergenendeclaratie in de zorg.

VOORBEREIDING EN STUDIETIJD

U heeft toegang gekregen tot de e-learning en online eindtoets. Voorafgaand aan de toets doorloopt u de e-learning modules en bekijkt u het online naslagwerk met alle richtlijnen en examenstof. De studietijd is ca. 2.5 uur.

Examen

De online eindtoets bestaat uit 20 meerkeuze vragen. U krijgt 2 pogingen en 40 minuten per poging. U bent geslaagd als u 70% of meer van de toets heeft gehaald.

Neem contact op met customersupport@plusport.com als u de eindtoets niet in twee keer hebt gehaald.

CERTIFICAAT

U ontvangt het digitale certificaat in uw profiel binnen een uur na slagen.