VCA (lesboek en examen)

Bij werkzaamheden met een verhoogd risico op lichamelijk letsel en materieelschade is de medewerker verplicht om in ieder geval in het bezit te zijn van een geldig VCA-diploma. Afhankelijk van de taken en verantwoordelijkheden moet de medewerker een diploma behalen: VCA Basis (B-VCA) voor uitvoerende medewerkers, VOL-VCA voor operationeel leidinggevenden of VIL-VCU voor uitzendorganisaties.

Onder ‘Snel Inschrijven’ (aan de rechterkant) vindt u alle cursusvarianten en taalversies.

Inhoud van de cursus VCA (lesboek en examen) – alle varianten

 
VCA Basis (B-VCA)  VOL-VCA  VIL-VCU
Doelstelling Na de training weet de kandidaat:

  • Wat gedrag kan veroorzaken in het kader van veilig werken
  • Hoe veiliger werken leidt tot minder (bijna-) ongevallen
  • Hoe een veiligere werkomgeving kan worden gecreëerd
Doelgroep Uitvoerende medewerkers die onder leiding van een operationeel leidinggevende (VOL-VCA) werkzaamheden verrichten. Operationeel leidinggevenden en Hoofdaannemers Medewerkers en intercedenten in de uitzendbranche die personeel leveren aan VCA-gecertificeerde bedrijven.
Talen Nederlands, Engels en Pools Nederlands en Engels Nederlands en Engels
Cursusinhoud
  • Examen
  • Lesboek
  • Online SSVV–voorbeeldexamen
  • Online Plusport-voorbeeldexamen

Belangrijk:

Hoewel het lesboek direct wordt verzonden, duurt het in de praktijk minimaal 4 werkdagen voordat het lesboek per post is ontvangen.

Examen Het VCA-examen wordt verzorgd op ruim 50 examenlocaties. 

  • VCA Basis: maximaal 60 minuten de tijd voor het examen. 40 meerkeuzevragen, waarvan 2.580 punten (64,5%) behaald moeten worden om te slagen.
  • VOL-VCA: maximaal 75 minuten de tijd voor het examen. 70 meerkeuzevragen, waarvan 4.515 punten (64,5%) behaald moeten worden om te slagen.
  • VIL-VCU: maximaal 75 minuten de tijd voor het examen. 70 meerkeuzevragen, waarvan 4.515 punten (64,5%) behaald moeten worden om te slagen.

Wij verzorgen de VCA-opleidingen en het aansluitende VCA-gerelateerde examen wordt door een door het SSVV erkend examenbureau afgenomen.

Diploma Iedere cursist die slaagt ontvangt het VCA-diploma digitaal. Het diploma is 10 jaar geldig.

Verdere informatie:

België

Nederland en België hebben een lange traditie van samenwerking op het gebied van VCA. Dit heeft ertoe geleid dat België inmiddels precies hetzelfde systeem gebruikt als Nederland. Nederlandse en Belgische VCA-diploma’s zijn dan ook gelijkwaardig en in beide landen geldig.

Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk

Vaak kunt u met uw VCA-diploma ook in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk aan de slag. Het is uiteindelijk uw opdrachtgever die dit bepaalt. Andersom geldt dat de Duitse, Franse en Oostenrijkse varianten van VCA hier in principe ook worden geaccepteerd, waarbij de opdrachtgever weer bepaalt.

Andere landen

Andere landen gebruiken (nog) geen met VCA vergelijkbare veiligheidssystemen. Uw diploma is daar in principe niet geldig, net zomin als VCA-varianten uit andere landen in Nederland geldig zijn.

Register VCA-diploma’s worden geregistreerd in het Centraal Diploma Register VCA (CDR). Het diploma wordt tevens geregistreerd in het persoonlijke profiel van de kandidaat, waar het ook te downloaden is. Diploma’s zijn ook te downloaden via www.vca-uitslag.nl. Dit kan meestal de dag na het examen.
Prijs NL € 159,00 exclusief btw