VCA Basis NL (klassikale cursus + examen)

Bij werkzaamheden met een verhoogd risico op lichamelijk letsel en materieelschade is de medewerker verplicht om in ieder geval in het bezit te zijn van een geldig VCA-diploma. Afhankelijk van de taken en verantwoordelijkheden moet de medewerker een diploma behalen: VCA Basis (B-VCA) voor uitvoerende medewerkers, VOL-VCA voor operationeel leidinggevenden of VIL-VCU voor uitzendorganisaties. Zowel VCA Basis als VOL-VCA zijn beschikbaar als een 1-daagse cursus met aansluitend het VCA-examen. De cursus wordt verzorgd door een ervaren VCA-docent.

Onder ‘Snel Inschrijven’ (aan de rechterkant) vindt u alle cursusvarianten en taalversies.

Inhoud van de cursus VCA Basis (B-VCA)

 
Klassikale cursus met examen
Doelstelling Na de training weet de kandidaat:

 • Wat gedrag kan veroorzaken in het kader van veilig werken
 • Hoe veiliger werken leidt tot minder (bijna-) ongevallen
 • Hoe een veiligere werkomgeving kan worden gecreëerd
Doelgroep
Operationele medewerkers die onder leiding van een operationeel leidinggevende (met VOL-VCA) werkzaamheden verrichten.
Cursusduur
1 dag
Talen Nederlands
Cursuspakket
 • Klassikale training
 • Examen
 • Online naslag
 • Online SSVV-voorbeeldexamen
 • Online PlusPort-voorbeeldexamen
Cursusinhoud
 • Arbowetgeving
 • Gevaarlijke stoffen & etikettering
 • Veilig werken met elektriciteit
 • Brand- en explosiegevaar
 • Werken in besloten ruimten
 • Werkplekeisen algemeen
 • Hijs- en hefwerktuigen
 • Werken op hoogte
 • Handgereedschap & gereedschapsmachines
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
Examen Het CBT VCA-examen wordt aansluitend na de klassikale training verzorgd. Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. U krijgt maximaal 60 minuten de tijd voor het examen. U dient 2.580 punten (64,5%) te behalen om te slagen.
Diploma Iedere cursist die slaagt ontvangt het VCA-diploma digitaal. Het diploma is 10 jaar geldig.

Verdere informatie: 

België
Nederland en België hebben een lange traditie van samenwerking op het gebied van VCA. Dit heeft ertoe geleid dat België inmiddels precies hetzelfde systeem gebruikt als Nederland. Nederlandse en Belgische VCA-diploma’s zijn dan ook gelijkwaardig en in beide landen geldig.

Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk
Vaak kunt u met uw VCA-diploma ook in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk aan de slag. Het is uiteindelijk uw opdrachtgever die dit bepaalt. Andersom geldt dat de Duitse, Franse en Oostenrijkse varianten van VCA hier in principe ook worden geaccepteerd, waarbij de opdrachtgever weer bepaalt.

Andere landen
Andere landen gebruiken (nog) geen met VCA vergelijkbare veiligheidssystemen. Uw diploma is daar in principe niet geldig, net zomin als VCA-varianten uit andere landen in Nederland geldig zijn.

Register VCA-diploma’s worden geregistreerd in het Centraal Diploma Register VCA (CDR). Het diploma wordt tevens geregistreerd in het persoonlijke profiel van de kandidaat, waar het ook te downloaden is. Diploma’s zijn ook te downloaden via www.vca-uitslag.nl. Dit kan meestal de dag na het examen.
Prijs  € 285,00 exclusief btw