Opleiding Reachtruck code 95

Voor het uitvoeren van werkzaamheden met een Heftruck of Reachtruck is het vanuit de Arbowet verplicht in het bezit te zijn van een geldig certificaat. De reden van deze verplichting is het groot aantal incidenten dat jaarlijks tijdens gebruik van een Heftruck of Reachtruck plaatsvindt. Als werkgever wilt u voldoen aan de eisen van de Arbowet en verzekeraars. Deze opleiding biedt de beroepschauffeur de mogelijkheid om het Reachtruckcertificaat en uren registratie voor Code 95 te behalen.

Inhoud van de Basisopleiding Reachtruck code 95 (2 dagen)

 
E-learning en praktijk
Doelstelling Deze cursus is bedoeld voor beroepschauffeurs die een lading verplaatsen m.b.v. een Vorkheftruck en/of, Reachtruck. Werknemers die willen voldoen aan de eisen van de Arbowet en verzekeraars kunnen door deze cursus te volgen aantonen dat men over aantoonbare instructie beschikt. Daarnaast kunnen gebruikers door middel van het volgen van betreffende cursus de kosten en veiligheid positief beïnvloeden.
Doelgroep Reachtruckchauffeurs met enige ervaring en in aanmerking willen komen voor de registratie voor Code 95.
Cursusduur 1 dag (ca. 5 uur rijtijd) waarbij de nadruk op de praktijk ligt.
Talen Nederlands
Cursuspakket
 • Praktijdag
 • E-learning

LET OP: Omdat de nadruk op de praktijk ligt is het aan te raden de theorie thuis door te nemen. De cursist krijgt toegang tot de online training.

Cursusinhoud Theorie

 • Veiligheid A.I.14 en Arbowet
 • Vakkennis
 • Lastgrafiek en belasting truck
 • Dagelijks onderhoud: batterij, motor e.d.
 • Verkeersvoorschriften

Praktijk

 • Dagelijks onderhoud (rijklaar maken)
 • Bediening & besturing
 • Koud stapelen, pallet-en inrijstellingen
 • Laden en lossen van containers en laadbakken
 • Onderhoud batterij en motor
 • Bewustwording van gevaren en risico’s
Voorschriften Belangrijk:

 • U dient tijdens de praktijksessie veiligheidsschoenen te dragen
 • U mag niet deelnemen wanneer u medicijnen gebruikt welke de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
 • U dient aan de instructeur aan te geven of u eventuele beperkingen hebt die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
Examen
 • Verificatietoets (theorie)
 • Praktijktoets
Code 95 Voor de opleiding Reachtruck Code 95 worden 7 theoretische uren bijgeschreven. De uren die meetellen worden doorgegeven door de opleider aan CCV. Wanneer aan de verplichte 35 uur is voldaan dan geeft de CCV dit door aan de RDW. De RDW registreert de gemaakte uren en wanneer de chauffeur het nieuwe rijbewijs ophaalt zullen zij het rijbewijs automatisch voorzien van code95. De cursist kan de status van de uren bekijken via www.mijnccvexamenhuis.nl. De cursist kan inloggen met een DigiD code.
Certificaat
Iedere cursist die de opleiding met goed gevolg aflegt, ontvangt een digitaal certificaat.
Geldigheid certificaat Het certificaat is 5 jaar geldig.
Prijs  € 349,- exclusief btw