Informatie

gevaarlijke stoffen in de luchtvaart

De online cursus Veilig werken met gevaarlijke stoffen in de luchtvaart bestaat uit 7 interactieve e-learning modules. De cursist leert o.a. gevaarlijke stoffen te herkennen en daar op veilige wijze mee te werken. Na afronding van de cursus is de cursist op de hoogte van het veilig vervoeren van gevaarlijke stoffen, welke documentatie hiervoor nodig is en hoe deze veilig kunnen worden geladen en gelost. 

Voor wie is de cursus veilig werken met gevaarlijke stoffen in de luchtvaart bedoeld?

Voor iedereen die te maken heeft of krijgt met het laden, vervoeren, lossen en/of opslaan van gevaarlijke stoffen in de luchtvaart.

Certificering bij PlusPort by Visma

Voor ieder examen, online of klassikaal, heeft PlusPort ter voorbereiding e-learning cursuspakketten. Na inschrijving ontvangt de kandidaat de inlogcodes voor toegang tot het gewenste cursuspakket. De inhoud van alle e-learning cursuspakketten wordt jaarlijks getoetst aan de eindtermen, de wet of arboregels. Met PlusPort haalt u snel, gemakkelijk en tegen lage kosten het gewenste certificaat.