BHV (e-learning & 1 praktijkdag)

Binnen iedere organisatie is de bedrijfshulpverlening (BHV) verplicht. Iedereen moet goed voorbereid zijn op mogelijke ongevallen, brand en ontruiming. Daarom is het noodzakelijk de BHV-organisatie goed op orde te houden. Dat kan met onze klassikale opleidingen, onze combinatie van e-learning & praktijk of e-learning only.

Inhoud van de basiscursus BHV
(e-learning & 1 praktijkdag)

 
E-learning en praktijk (ook verkrijgbaar als losse e-learning)
Doelstelling Na de training is de cursist in staat:

 • Om eerste hulp te verlenen bij ongevallen
 • Om bij brand actief op te treden
 • Bij noodsituaties te kunnen alarmeren en medewerkers en bezoekers te evacueren
 • Het BHV-plan van uw organisatie uit te voeren bij calamiteiten en te testen
 • Uw BHV-organisatie actief te houden
Doelgroep Voor iedereen die belast wordt met de bedrijfshulpverlening in uw organisatie, in het kader van de Arbowet BHV-taken moet kunnen uitvoeren en die niet in het bezit is van een geldig certificaat BHV Basis.
Cursusduur Ca. 3 uur online leren plus 1 praktijkdag
Talen Nederlands of Engels
Cursuspakket
 • E-learning BHV Basis
 • 2 online deelexamens
 • Praktijkdag
 • Gebruik van verband- en blusmiddelen en AED
Cursusinhoud E-learning BHV Basis

 • 6 e-learningmodules inclusief oefenvragen
 • Naslagwerk
 • Online theorie-examen (slagingsbewijs nodig voor de praktijkdag)

Praktijkdag

Deel Brand & Ontruiming (BOC)

 • Carrousel van scenario’s
 • Praktijk brand blussen

Deel Levensreddende Eerste Handelingen (LEH)

 • Ziektebeelden
 • Reanimatie en AED
 • Carrousel van scenario’s
 • Gebruik van snelverband en wonddrukverband
 • Evaluatie en afsluiting
Voorwaarden De cursist moet fysiek in staat zijn om praktische handelingen uit te kunnen voeren.
Bewijs van deelname De cursist dient het Bewijs van deelname te tonen bij aanvang van de praktijkdag. Dit Bewijs behaalt de cursist door de e-learning door te nemen en vervolgens de twee deelexamens met succes af te ronden.
Certificaat Iedere cursist die de basiscursus BHV met goed gevolg aflegt, voldoet aan de drie hoofdtaken zoals benoemd in de Arbowet. De cursist ontvangt een digitaal deelnamecertificaat in zijn/haar profiel.
Geldigheid certificaat Het certificaat is 1 jaar geldig. Cursisten kunnen ieder jaar de geldigheid met 1 jaar vernieuwen door de cursus BHV Herhaling te volgen.
Prijs E-learning & praktijk  € 299,00 exclusief btw
 
Prijs losse
e-learning
€ 69,00 exclusief btw