BHV Herhaling (1 praktijkdag)

Binnen iedere organisatie is de bedrijfshulpverlening (BHV) verplicht. Iedereen moet goed voorbereid zijn op mogelijke ongevallen, brand en ontruiming. Daarom is het noodzakelijk de BHV-organisatie goed op orde te houden. Dat kan met onze klassikale opleidingen, onze combinatie van e-learning & praktijk of e-learning only.

Inhoud van de cursus BHV Herhaling (1 praktijkdag)

 
1 praktijkdag
Doelstelling Na de herhalingstraining is de kandidaat in staat:

 • Eerste hulp te verlenen bij ongevallen
 • Bij brand actief op te treden
 • Bij noodsituaties te kunnen alarmeren en medewerkers en bezoekers te evacueren
 • Het BHV-plan van uw organisatie uit te voeren bij calamiteiten en te testen
 • Uw BHV-organisatie actief te houden
Doelgroep Voor iedereen die belast wordt met de bedrijfshulpverlening in uw organisatie, in het kader van de Arbowet BHV-taken moet kunnen uitvoeren en die niet in het bezit is van een geldig certificaat BHV Basis.
Cursusduur 1 praktijkdag
Talen Nederlands
Cursuspakket
 • Praktijkdag
 • Gebruik van verband- en blusmiddelen en AED
 • Inzet van een LOTUS-slachtoffer
Cursusinhoud Praktijkdag

Deel Brand & Ontruiming (BOC)

 • Carrousel van scenario’s
 • Nabespreking en theoretisch kader
 • Praktijk brand blussen

Deel Levensreddende Eerste Handelingen (LEH)

 • Ziektebeelden
 • Reanimatie en AED
 • Carrousel van scenario’s
 • Nabespreking en theoretisch kader
 • Evaluatie en afsluiting
Voorwaarden De cursist moet fysiek in staat zijn om praktische handelingen uit te kunnen voeren.
Certificaat Iedere cursist die de cursus BHV Herhaling met goed gevolg aflegt, voldoet aan de drie hoofdtaken zoals benoemd in de Arbowet. De cursist ontvangt een digitaal deelnamecertificaat in zijn/haar profiel.
Geldigheid certificaat Het certificaat is 1 jaar geldig. Cursisten kunnen ieder jaar de geldigheid met 1 jaar vernieuwen door opnieuw de cursus BHV Herhaling te volgen
Prijs  € 265,00 exclusief btw