Coördinator BHV (3 praktijkdagen)

Om de uitvoering van het BHV- beleid in goede banen te leiden kunt u een Coördinator BHV opleiden. Deze zorgt voor het operationeel houden van de bedrijfshulpverlening en stuurt tevens de ploegleiders aan. Door de complexiteit van veel organisaties is het voor het Hoofd BHV een onmogelijke opgave om aan al deze taken zelf invulling te geven. Met de inzet van Coördinatoren BHV bent u verzekerd van een betrouwbare BHV-organisatie.

Inhoud van de basiscursus Coördinator BHV (3 praktijkdagen)

 
3 praktijkdagen inclusief examen
Doelstelling Na de deze training is de cursist in staat:

 • een veiligheidsbeheersplan op te stellen;
 • een BHV-organisatie op te zetten en aan de hand van een veiligheidsbeheersplan te beheren;
 • de BHV-organisatie aan te sturen tijdens een calamiteit;
 • eenduidig en helder te communiceren.
Doelgroep De Coördinator BHV heeft de rol in het operationeel houden van de bedrijfshulpverlening, maar ook in de coördinatie tijdens een BHV-inzet. De Coördinator BHV ondersteunt daarmee het Hoofd BHV en geeft sturing aan de Ploegleider(s) BHV.
Cursusduur 3 praktijkdagen van 08:30 uur tot 16:00 uur verdeeld over zes weken inclusief examen op de derde praktijkdag.
Talen Nederlands
Cursuspakket
 • 3 praktijkdagen inclusief examen
 • Lesmateriaal tijdens de praktijkdagen
 • Lesboek Coördinator BHV van het NIBHV (wordt op de 1e dag uitgereikt)
Cursusinhoud Dag 1

Op deze dag leert de cursist over de rol van de Coördinator BHV en de taken die daarbij horen. Het veiligheidsbeheersplan dient als rode draad. Aan het einde van de dag krijgt de cursist een huiswerkopdracht mee.

De eerste dag bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Rol Coördinator BHV
 • Taken bij een repressieve inzet
 • Casus
 • Huiswerkopdracht: maken veiligheidsbeheersplan en uitschrijven scenario

Dag 2

Op deze tweede dag gaan we de theorie meer omzetten in praktische oefeningen, zoals een inzetoefening, scenario-oefeningen en communicatieoefeningen. Ook bereiden we u voor op de examendag.

De tweede dag bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Inzet tijdens calamiteit
 • Intern alarmeringstraject
 • Communicatie inclusief portofoongebruik
 • Materialen en middelen ten behoeve van de bedrijfsnoodorganisatie
 • Inzetregels bij calamiteiten
 • Fasen van verkenning en kubusgedachte
 • Implementatie en borging van de bedrijfsnoodorganisatie
 • Oefenen, trainen van noodscenario’s
 • Oefenscenario’s voorbereiding op examen dag

Dag 3

Na twee dagen veel leren en oefenen legt de cursist het examen af.

 Het examen Coördinator BHV bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Theoretische toets
 • Praktische toetsing van het uitvoeren van een scenario (niet de eigen huiswerkopdracht)
 • Inleveren veiligheidsbeheersplan
Examen Op de derde dag wordt het examen afgenomen. Het examen bestaat uit het beoordelen van het veiligheidsbeheersplan. De cursist presenteert dit aan de instructeur en de mede-cursisten.
Certificaat Iedere cursist die geslaagd is voor het examen ontvangt een digitaal certificaat.
Geldigheid Het certificaat Coördinator BHV is 1 jaar geldig. Cursisten kunnen ieder jaar de geldigheid met 1 jaar vernieuwen door de Coördinator BHV Herhaling (1 praktijkdag) te volgen.
Prijs  € 765,00 exclusief btw