ATEX Basis

De ATEX Basis e-learning cursuspakket is gebaseerd op de eindtermen van IECex 000 + 001 + 002 + 003. De ATEX-richtlijn geeft minimale voorschriften weer waar arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen aan moeten voldoen, zodat werknemers op die plaatsen veilig kunnen werken.

Met deze opleiding komt de kandidaat niet in aanmerking voor de Persoonscertificaat (IECEx). Om deze wel te behalen moet u deze 3 stappen doorlopen:

Stap 1: Een praktijkopleiding volgen
Stap 2: Een praktijk en/of een theorie examen maken
Stap 3: Het overhandigen van een Evidence file (CV)

Inhoud van de cursus: ATEX basis

 
E-learning en examen
Doelstelling Na de cursus is de kandidaat in staat:

 • Veilig te werken in omgevingen met mogelijk explosiegevaar
 • Verschillende soorten explosies te herkennen en wat voor schade er wordt veroorzaakt
 • Te werken volgens de ATEX richtlijnen
 • De eigenschappen te benoemen van vaste stoffen, vloeistoffen, dampen, nevels en gassen
 • Welke stappen er genomen moeten worden om tot een zone-indeling te komen
Doelgroep Operators, medewerkers productie, schoonmaakpersoneel, monteurs, ondersteunend kantoorpersoneel en verder voor iedereen die in of nabij een explosiegevaarlijke omgeving werkt.
Cursusduur Ca. 4 uur
Talen Nederlands
Cursuspakket
 • 6 e-learning modules inclusief oefentoetsen
 • Online naslagwerk
 • Theorie-examen
Cursusinhoud
 • Wat is een explosie
 • Richtlijnen en wetgeving
 • Gas- en stof eigenschappen
 • Zones
 • Beschermingsmaatregelen ontsteking
 • Veilig werken
Examen Het ATEX theorie-examen is een onafhankelijk examen.
Certificaat Indien geslaagd voor het examen ontvangt de kandidaat een certificaat.
Geldigheid certificaat Het certificaat is 5 jaar geldig. Kandidaten krijgen ruim van te voren een oproep voor herhaling.
Prijs  € 175,- exclusief btw
 
  Losse e-learning: € 89,- exclusief btw