ATEX Awareness

Met ATEX Awareness worden cursisten bewust gemaakt van de basisprincipes van explosies, hoe een explosie-omgeving tot stand komt, en wat voor veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden. Vooral gas, nevel- en stofexplosies komen aan de orde. De ATEX-richtlijn geeft minimale voorschriften weer waar arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen aan moeten voldoen, zodat werknemers op die plaatsen veilig kunnen werken.

Inhoud van de cursus: Atex Awareness

 
E-learning en online toets
Doelstelling Na de cursus is de kandidaat :

  • Zich bewust  van explosiegevaarlijke omgevingen
  • Bekend met de basisveiligheidsregels in gezoneerde gebieden
Doelgroep Voor iedereen die in een ATEX-omgeving kortdurend moet verblijven en die basale kennis moet bezitten van gas- en stofexplosies in een omgeving.
Cursusduur Ca. 1,5 uur
Talen Nederlands
Cursuspakket
  • E-learning module inclusief oefentoets
  • Online naslagwerk
  • Online eindtoets
Cursusinhoud
  • Welke elementen een explosie kunnen veroorzaken
  • Wat ATEX betekent
  • Wet- en regelgeving
  • Zone-indeling
  • De basisveiligheidsregels voor ieder die te maken krijgt met gezoneerde gebieden
Online eindtoets De ATEX Awareness cursus wordt afgesloten met een eindtoets.
Certificaat Iedere cursist die is geslaagd voor de eindtoets ontvangt een digitaal deelname-certificaat.
Geldigheid certificaat Het certificaat is voor onbepaalde tijd geldig.
Prijs  € 49,- exclusief btw