Informatie

vca training

Als u moet werken in (afgesloten) ruimten waar gassen of stof aanwezig kunnen zijn, dan kan dit risicovolle situaties opleveren. Door bijvoorbeeld het gebruik van elektrisch gereedschap neemt de kans op explosies toe. ATEX geeft in hoofdlijnen aan welke procedures u moet volgen om deze risico’s te vermijden. De richtlijn geeft de minimale voorschriften waar arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen aan moeten voldoen, zodat werknemers op die plaatsen veilig kunnen werken.

Voor wie is de ATEX cursus bedoeld?

De ATEX cursus is bedoeld voor iedereen die werkzaamheden uitvoert in explosiegevaarlijke ruimten. Voorbeelden zijn operators, productiemedewerkers, monteurs, schoonmaakpersoneel en ondersteunend kantoorpersoneel.

Certificering bij PlusPort

Voor ieder examen, online of klassikaal, heeft PlusPort ter voorbereiding e-learning cursuspakketten. Na inschrijving ontvangt de kandidaat de inlogcodes voor toegang tot het gewenste cursuspakket. De inhoud van alle e-learning cursuspakketten wordt jaarlijks getoetst aan de eindtermen, de wet of arboregels. Met PlusPort haalt u snel, gemakkelijk en tegen lage kosten het gewenste certificaat.