Informatie

asbest herkennen

Het gebruik van asbest is sinds 1994 verboden. Toch bevatten veel oudere gebouwen en installaties nog asbesthoudende materialen. In veel gevallen zit dit goed weggestopt en levert het geen risico’s op. Maar bij renovatiewerkzaamheden of sloop kunnen er asbestvezels vrijkomen, die gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Om deze risico’s te beperken, is het belangrijk dat personen die met asbest in aanraking kunnen komen, weten hoe ze dit materiaal kunnen herkennen en hoe ze hier op de juiste manier mee om kunnen gaan.

Voor wie is de cursus Asbest herkennen bedoeld?

Personen die beroepsmatig werken bij of in gebouwen van voor 1994, zoals opzichters, woonconsulenten, onderhoudsmedewerkers.

Wellicht ook interessant:

Certificering bij PlusPort

Voor ieder examen, online of klassikaal, heeft PlusPort ter voorbereiding e-learning cursuspakketten. Na inschrijving ontvangt de kandidaat de inlogcodes voor toegang tot het gewenste cursuspakket. De inhoud van alle e-learning cursuspakketten wordt jaarlijks getoetst aan de eindtermen, de wet of arboregels. Met PlusPort haalt u snel, gemakkelijk en tegen lage kosten het gewenste certificaat.