Sociale Hygiëne inclusief examen

De cursus Sociale Hygiëne is ontwikkeld voor diegenen die werken of te maken krijgen met gasten waar alcohol aan wordt geschonken. Dit zijn veelal bars, restaurants, brasseries en hotels. Naast onderwerpen zoals alcoholgebruik, wordt ook aandacht besteed aan drugsgebruik en gokverslaving. In de training wordt ook aandacht besteed aan hoe om te gaan met dergelijk gebruik of verslaving en hoe het beste gereageerd kan worden naar consumenten en hun gedrag.

Inhoud van de cursus: Sociale Hygiëne inclusief examen

 
Sociale Hygiëne incl. SVH-examencouponcode 
Doelstelling Hoe te handelen naar de gast en hoe om te gaan met het gedrag van de gast. De cursus Sociale Hygiëne voldoet aan de laatste eindtermen voor het examen van SVH.
Doelgroep Voor iedere leidinggevende of eigenaar van een horecabedrijf die alcoholhoudende dranken schenken en voor de 2 personen die vermeld worden op de drank- en horecavergunning.
Cursusduur Ca. 3 uur
Talen Nederlands
Cursuspakket
  • 6 e-learning modules inclusief een oefentoets per module
  • Online naslagwerk met alle richtlijnen en examenstof
  • Online proefexamen
  • SVH examencouponcode
Cursusinhoud
  • Horeca & slijterij
  • Sociale vaardigheden
  • Sociale Hygiëne
  • Alcohol, Drugs en Tabak
  • Gokken
  • Inrichtingseisen en voorzieningen
SVH-examencouponcode Iedere cursist ontvangt een couponcode voor het officiële SVH-examen Sociale Hygiëne. Het examen vindt op een locatie van SVH plaats. De cursist verzilvert de couponcode via www.mijnsocialehygiene.nl

Belangrijk: de verstrekte couponcode is maximaal 12 maanden geldig.

Sociale Hygiene examen Het SVH-examen Sociale Hygiëne is een digitaal examen dat bestaat uit 40 meerkeuzevragen. In het examen worden vragen gesteld over onder andere (de werking van) alcohol, drugs, gokken, het gastvrijheidsconcept, wet- en regelgeving in de horeca, het sociaal-hygiënisch beleid en arbeidsomstandigheden. Het examen wordt door het SVH afgenomen op meer dan 30 locaties verspreid door Nederland.
SVH Diploma Indien geslaagd voor het SVH-examen ontvangt de cursist het diploma van SVH. Diploma’s worden geregistreerd in het SVH-register.
Prijs € 172,- exclusief btw