Data Security & Privacy Awareness voor medewerkers (e-learning only)

De AVG, oftewel de General Data Protection Regulation (GDPR), geldt tegenwoordig als wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Het doel van de AVG/GDPR is om persoonsgegevens te beschermen en duidelijke richtlijnen te geven voor organisaties die persoonsgegevens verwerken. De AVG/GDPR vereist dat persoonlijke gegevens zorgvuldig worden verwerkt, niet worden misbruikt en niet langer bewaard worden dan nodig is. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hierbij toezicht en kan zware straffen opleggen. Het veilig omgaan met informatie door medewerkers en het op tijd melden van ernstige datalekken aan de Autoriteit is hierbij belangrijk.

Inhoud van de cursus Data Security & Privacy Awareness voor medewerkers (e-learning only)

 
E-learning
Doelstelling

Na de training is de kandidaat bewust van:

  • Het veilig omgaan met gevoelige bedrijfsinformatie en persoonsgegevens
  • De begrippen, uitgangspunten, rechtsgrondslagen, rechten van betrokkenen, plichten van organisaties, de Autoriteit Persoonsgegevens, boetes etc.
  • Mogelijke situaties waardoor een datalek door een medewerker kan ontstaan
Doelgroep Voor alle medewerkers.
Cursusduur Ca. 1,5 uur
Talen Nederlands of Engels
Cursuspakket Diverse e-learningmodules inclusief losse toetsen
Cursusinhoud
  1. Veilig omgaan met informatie
  2. AVG in vogelvlucht
Online toets Na elke module volgt een aparte toets.
Certificaat Iedere cursist die de cursus succesvol heeft doorlopen ontvangt een bewijs van deelname in zijn/haar profiel.
Prijs  € 49,- exclusief btw