Informatie

data security

Onlangs is de nieuwe GDPR/AVG-wetgeving van kracht geworden. Het doel van de GDPR/AVG is om personen te beschermen en duidelijke richtlijnen te scheppen voor organisaties die persoonlijke gegevens verwerken. De GDPR waarborgt dat persoonlijke gegevens zorgvuldig worden verwerkt, niet worden misbruikt en niet langer bewaard worden dan nodig is. Deze wetgeving betekent dat de Autoriteit Persoonsgegevens strenger toezicht gaat houden op de AVG en ook daadwerkelijk zware straffen gaat uitdelen. Naast de AVG is natuurlijk het veilig omgaan met informatie door medewerkers en het op tijd melden van mogelijke datalekken aan de Autoriteit onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het trainen van medewerkers binnen een organisatie m.b.t. gedrag en bewustwording om een datalek te voorkomen en dus ook te voldoen aan de AVG-richtlijn is nu mogelijk met drie e-learning modules:

  • Module 1: veilig omgaan met informatie
  • Module 2: de AVG in vogelvlucht
  • Module 3: de meldplicht datalekken

Module 1 en 2  zijn voor medewerkers en module 3 is alleen voor leidinggevenden.

Voor wie is de cursus Data security & Privacy Awareness bedoeld?

Beschermen van online privacy en data is een gedeelde verantwoordelijkheid. De cursus is dan ook bedoeld voor alle medewerkers. 

Certificering bij PlusPort by Visma

Bij PlusPort heeft u bij bijna ieder cursuspakket ter voorbereiding e-learning modules die online gevolgd kunnen worden. Bij inschrijving ontvangt de kandidaat de inlogcodes en krijgt deze toegang tot het gewenste cursuspakket. De theorie sluit naadloos aan op de eindtoets. Met PlusPort haalt u snel, gemakkelijk en tegen lage kosten het gewenste certificaat.