Adembescherming

Introductie adembeschermende middelen

Om gebruikers van adembeschermende middelen optimale veiligheid te bieden, is het van groot belang dat de betrokken personen over voldoende kennis inzake adembescherming beschikken.

Tijdens deze ‘Introductietraining adembeschermende middelen’ leren de deelnemers alles wat nodig is om op een juiste wijze tot een verantwoorde keuze inzake het gebruik van adembeschermende middelen te komen.

Klassikale cursus Introductietraining Adembeschermende middelen
Doelstelling Personen die belast zijn de keuze, inkoop, advies en/of het gebruik van adembeschermende middelen voldoende achtergrondkennis op laten doen zodat zij tijdens hun werkzaamheden de juiste afwegingen kunnen maken m.b.t. de inzet van adembeschermende middelen.
Voor wie Voor personen die zich willen verdiepen in adembescherming en/of hieromtrent een adviserende rol spelen binnen de organisatie waarin zij werkzaam zijn. De training is bovendien een must voor personen die de opleiding tot face-fittester gaan volgen.
Toelatingseisen Geen, maar het hebben gevolgd van een opleiding tot Veiligheidskundige is een pre.
Cursusniveau MBO werk en denkniveau, technische richting
Cursusduur 1 dag
Cursuspakket
 • Lesmateriaal bij aanvang van de training
 • Klassikale training
Klassikale training De klassikale training wordt uitgevoerd door inhoudsdeskundigen van Dräger Nederland B.V. en vindt plaats bij Dräger Nederland te Zoetermeer.
Minimaal 6 deelnemers, maximaal 12 deelnemers
Programma 09:00- 16:30
Theorie:

 • wet- en regelgeving en normeringen in relatie tot adembescherming
 • ademfysiologie
 • afhankelijke adembescherming
 • onafhankelijke adembescherming
 • selectie en classificatie adembescherming
 • TPF, NPF en protectiefactoren
 • beperkingen en voorwaarden tijdens gebruik
 • onderhoud aan adembeschermende middelen
 • face-fittesten
 • hygiëne

Praktijk:

 • diverse praktijkcasussen
Bewijs van deelname Iedere cursist ontvangt een bewijs van deelname digitaal in zijn/haar profiel.

 

Werken met onafhankelijke adembescherming basis of herhaling (ook SOG)

Het werken met onafhankelijke adembescherming wordt gezien als een risicovolle taak, waarvoor specifieke kennis en vaardigheden benodigd zijn.

Door het volgen van de training ‘Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en systemen’ kent de cursist de theoretische achtergronden en is hij/zij door middel van simulaties geoefend voor het veilig en verantwoord gebruiken van onafhankelijke adembescherming in de dagelijkse praktijk.

Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen Basis/ Herhaling met Dräger examen
Doelstelling De cursist kan na het volgen van deze training op een veilige en verantwoorde wijze een onafhankelijk ademluchttoestel of -systeem gebruiken, controleren op functionaliteit en kent de mogelijkheden en beperkingen tijdens het gebruik.
Voor wie Personen die werkzaam zijn in omgevingen waarbij het gebruik van onafhankelijke ademlucht noodzakelijk is.
Toelatingseisen
 • Minimale leeftijd cursist 18 jaar
 • Geldige medische verklaring van geschiktheid 1)
 • Cursist dient glad geschoren te zijn, en mag geen belemmerende sieraden dragen.
 • Cursisten welke deelnemen aan de herhalingstraining dienen reeds in bezit te zijn van het certificaat ‘Werken met onafhankelijke adembescherming’.

1) Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (werkgever) dat de cursist een verklaring of aantekening heeft waaruit blijkt dat de houder medisch geschikt is voor het werken met onafhankelijke adembescherming. De geschiktheid voor het werken met onafhankelijke adembescherming is zowel tijdens de training als het examen noodzakelijk.

Cursusniveau MBO
Cursusduur 2 dagen incl. examen van 08:30- 16:45 of 1 dag van 09:00 -16:00
Cursuspakket
 • Lesmateriaal bij aanvang training
 • Klassikale training
 • Gebruik van ademluchtapparatuur tijdens de training
 • Dräger examen
Klassikale training De klassikale training wordt uitgevoerd door inhoudsdeskundigen van Dräger Nederland B.V. en vindt plaats op de Dräger oefenbaan te Botlek Rotterdam.
Minimaal 6 deelnemers, maximaal 8 deelnemers.
Programma Theorie

 • Gasgevaren
 • Wet- en regelgeving
 • Ademfysiologie
 • Werkduurberekening
 • Indeling en verschillende soorten adembescherming
 • Eisen aan adembescherming
 • Inzetlimieten aan adembescherming
 • Werking en gebruik ademluchttoestellen
 • Werking en gebruik ademluchtlijnsystemen

Praktijk

 • Inzet gereedmaken ademluchttoestel en ademluchtlijnsysteem
 • Omhangen ademluchttoestel/in gebruik nemen ademluchtlijnsysteem en gebruik andere PBM’s
 • Uitvoeren veiligheidschecks
 • Training gebruik ademluchttoestel en ademluchtlijnsysteem in een ademluchtoefenbaan
 • Afleggen ademluchttoestel/uit gebruik nemen ademluchtlijnsysteem

Dräger examen

Examen Het theorie-examen bestaat uit meerkeuzevragen. Het praktijkexamen wordt uitgevoerd in duo’s. Zowel het theorie- als het praktijkexamen dienen met een voldoende resultaat te worden afgerond om te slagen.
Certificaat Iedere cursist die geslaagd is voor het examen ontvangt een digitaal certificaat is zijn/haar profiel en een pas per post. Het certificaat is 3 jaar geldig.
Register Certificaten worden geregistreerd in de PlusPort Academy waardoor de cursist tijdig een oproep voor vernieuwing ontvangt.